Akademi

Padem Akademi

Akademik Eğitimler

Akademik personelimiz, üniversitelerde psikoloji alanında akademik eğitimler vermekte, çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır.

Family Guidance

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Bu programa katılan kişileri; Toplumdaki hızlı değişim ve dönüşüme aile kurumunun ayak uydurabilmesi için aile danışmanlığı konusunda güncel bilgi ve becerilere sahip, ailede karşılaşılan sorunları kavrayabilen ve bu bilgiyi aileyi güçlendirmek için kullanabilen, çocukların korunması ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilecek profesyoneller yetiştirmektir. Bu program ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

** Novaeducation.de

*Podyplomowe.vizja.pl

Education And Career Guidance

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Bu programa katılanların bireysel olarak, kendilerini her yönden tanımalarını, geliştirmelerini ve etkili iletişim kurabilmelerini amaçlar. Eğitimcilerin öğrencilerine yönelik profesyonel destek sunmaları; sorumluluk duygusu kazandırmaları, sorunlarıyla baş etmeyi öğrenmeleri, kendini tanımasına yardımcı olmaları, akademik ve sosyal hedeflere ulaşmaları ve organizasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak profesyoneller yetiştirmektir. Bu program ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

*Podyplomowe.vizja.pl

** Novaeducation.de

psychologist-interviewing-the-man-KJXDG6B.jpg
Social Work and Social Pedagogy

Soziale Arbeit Modul 1 + 2

Sosyal Hizmet uzmanlığı geniş ve kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Bir lisansüstü program en fazla 60 AKTS kredisine sahip olabilir. Toplam 120 AKTS kredisine sahip “Soziale Arbeit und Sozialpädagogik” ikili lisansüstü yüksek lisans programları, size bu mesleki programı sadece 1 yıl içinde iki yüksek lisans derecesi ile tamamlama fırsatı sunuyor.


Bu iki programı üstlenmek çok sayıda avantaj sağlar. Sosyal Hizmet alanı geniş ve çok yönlüdür. Lisansüstü programlar genellikle 60 AKTS kredisine kadar oluşurken, toplam 120 AKTS kredisine ulaşan “Soziale Arbeit” ve “Sozialpädagogik” programlarının birleşimi, iki yüksek lisans programını yalnızca 1 yılda tamamlamanıza olanak tanır. .

Bu iki programı tamamlayarak, Sosyal Hizmet alanında kapsamlı bir bilgi ve becerinin yanı sıra, Bilim ve Pedagoji Olarak Sosyal Hizmet konusunda derin bir anlayış kazanacaksınız. Bu size daha geniş bir kariyer seçeneği yelpazesi ve farklı uygulama alanlarında uzmanlaşma fırsatları sağlayacaktır. Bu program ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

*Podyplomowe.vizja.pl

** Novaeducation.de

Social Study (Soziale Arbeit) Postgraduate Program

Sosyal Bilgiler ( Soziale Arbeit) Yüksek Lisans Programı

“Sosyal Bilgi” lisansüstü programı, sosyal hizmet profesyonellerinin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. İleri düzeyde teorik bilgi, pratik deneyim ve araştırma becerileri sağlanarak katılımcılara sosyal hizmet alanındaki güncel konular tanıtılacak ve mesleki gelişimleri artırılacaktır. Bu program ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

*Podyplomowe.vizja.pl

** Novaeducation.de

Insurance agent services. Concept of life and health insurance. Social protection of people. Security and support. Miniature wooden figures of people in the form of a family
Social Study as Science and Pedagogy

Bilim ve Pedagoji Yüksek Lisans Programı Olarak Sosyal Bilgiler

Lisansüstü programımız “Bilim ve Pedagoji Olarak Sosyal Çalışma”, sizi sosyal bilgiler ve pedagoji alanlarında başarılı bir kariyere hazırlamak için kapsamlı ve uygulamaya yönelik bir eğitim sunmaktadır. Sizi programımıza davet etmeyi ve mesleki gelişiminiz üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu program ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

*Podyplomowe.vizja.pl

** Novaeducation.de